Terimler Sözlüğü

Burada bu web sitesinde yaygın olarak kulllanılan terimleri açıklayan bir sözlük yer almaktadır.

BIAsp

Bifazik insülin aspart

VKİ

Vücut kitle indeksi

KB

Kan basıncı

DM

Diyabet Mellitus

FPG

Açlık plazma glukozu

HbA1c

Glikosile hemoglobin A1c

HDL-C

Yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolesterol

IAsp

İnsülin aspart

LDL-C

düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol

OGDİ

Oral glukoz düşürücü ilaçlar

PPPG

Öğün sonrası plazma glukozu

COO

Ciddi olumsuz olay

SKB

Sistolik kan basıncı

SS

Standart sapma

SU

Sulfonilürea

TG

Trigliseritler

VLDL-C

Çok düşük yoğunluklu lipoprotein-kolesterol

IDet

İnsülin detemir

Bu sitede ara

Insulin Management Programme

The Progress in Insulin Management Resource Centre is a global, online educational platform created to help healthcare professionals and diabetes specialists to optimize their management of patients with type 1 and type 2 diabetes. Its key features include a free, online educational program on insulin management (10 courses in 3 content areas), selected and commented articles, summaries, infographics, webcasts, interviews, and e-learning modules.

You can register for free, start as many courses as you want simultaneously and get a certificate after course completion.

A1chieve Kaynak Merkezi Uzman Paneli

  • Philip Home

    Profesör Philip Home

    Philip Home, Newcastle Üniversitesi'nde Diyabet Tıbbı Profesörü ve Birleşik Krallık'ta Newcastle'da danışman hekimdir. Profesör Home A1chieve® Küresel Danışma Kurulu Başkanıdır.

    Yazının devamı »

PAKİSTAN'DA ELDE EDİLEN A1CHIEVE SONUÇLARI

Dr. Mohammad Imtiaz Hassan Pakistan'da elde edilen A1chieve sonuçlarıyla ilgili video tanıt...

Yazının devamı »

A1CHIEVE IPAD UYGULAMASI

A1chieve çalışmasıyla ilgili bilgiler A1chieve Kaynak Merkezi'nin yanı sıra artık iPad uyg...

Yazının devamı »