A1chieve çalışması raporları

Öğretici Video

Çalışma sonuçlarını görmek için bir bölge seçin

Tedavi seçin

Çalışma öncesi tedavileri karşılaştırın

Ölçüm birimlerini seçin

Küresel

Şu anda Küresel için çalışma sonuçlarını görmektesiniz.
Ülke veya bölge: Küresel
Tedavi: Tümü
Önceki tedavi 1: İnsülin kullanmamışlar
Önceki tedavi 2: İnsülin kullananlar

Başlangıç tarihi demografisi

Click here to add this chart to your selection. Click here to remove this chart from your selection. Demografi (Tümü)

Parametreler Tümü İnsülin kullanmamışlar İnsülin kullananlar
Katılımcı sayısı 66726 44872 21854
Erkek (%) 37033 (55.6 %) 25702 (57.3 %) 11331 (51.9 %)
Kadın (%) 29623 (44.4 %) 19126 (42.7 %) 10497 (48.1 %)
Yaş (yıl) 54.0 53.2 55.6
Kilo (kg) 72.9 71.7 75.3
VKİ (kg/m2) 27.1 26.7 27.9
DM süresi (yıl) 8.0 6.6 10.8
>2 OGDİ 10981 8971 2010
Tedavi yok 6010
HbA1c (%) 9.5 9.5 9.4
FPG (mmol/L) 10.9 11.2 10.5
PPPG (mmol/L) 15.1 15.5 14.2
Makrovasküler komplikasyonlar, N (%) 17806 (27.2 %) 10321 (23.6 %) 7485 (34.3 %)
Mikrovasküler komplikasyonlar, N (%) 35078 (53.5 %) 20753 (47.5 %) 14325 (65.7 %)

Click here to add this chart to your selection. Click here to remove this chart from your selection. Çalışma öncesi tedavi (grup Tümü)

Click here to add this chart to your selection. Click here to remove this chart from your selection. Başlangıç tarihinde tedavi (Tümü)

Terimler Sözlüğü

BIAsp

Bifazik insülin aspart

VKİ

Vücut kitle indeksi

FPG

Açlık plazma glukozu

HbA1c

Glikosile hemoglobin A1c

IAsp

İnsülin aspart

OGDİ

Oral glukoz düşürücü ilaçlar

PPPG

Öğün sonrası plazma glukozu